Velkommen til Greater Stavanger

Greater Stavanger arbeider for å skape flere arbeidsplasser og et bredere næringsgrunnlag i Stavangerregionen. Vi ser muligheter og innsatsen vår er forankret i regionens strategiske næringsplan, slik at vi leverer på regionens faktiske behov og muligheter. Våre prosjekter gjennomføres i tett samarbeid med industri og næringsliv, forskningsmiljøer og offentlig sektor - både lokalt og internasjonalt. På den måten bidrar vi til å legge forholdene best mulig til rette for langsiktig konkurransekraft og verdiskaping.

Les mer

Greater Stavanger støtter åpning av område etter havenergilova

Olje- og energidepartementet har sendt forslag om åpning av tre områder for fornybar energi (vindkraft) til havs, og forslag til forskrift til lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergiloven) på høring med høringsfrist i oktober. 

Les mer

Greater Stavanger støtter åpning av område etter havenergilova

Les mer

Næringsklynger fra Rogaland tatt opp i fornyet klyngeprogram.

Helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster og tunnelklyngen Norwegian Tunnel Safety Cluster har fått ny status som Arena-Pro medlemmer i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

Les mer

Næringsklynger fra Rogaland tatt opp i fornyet klyngeprogram.

Les mer

Greater Stavangers Årskonferanse 2019

Årskonferanse er en av de viktigste arenaene for debatt- og kunnskapsdeling om næringsutvikling i Stavangerregionen. Onsdag 30. Oktober arrangerte Greater Stavanger Årskonferansen for 11 gang på Clarion Air hotell på Sola.   
 

Les mer

Greater Stavangers Årskonferanse 2019

Les mer

Havvindskonferansen 2019

Greater Stavanger har i samarbeid med Norwegian Offshore Wind Cluster arrangert Havvindskonferansen 2019. Konferansen ble avholdt 16 september i Oslo. Under konferansen ble rapporten Verdiskapingspotensialet knyttet til utviklingen av en norskbasert industri innen flytende havvind presentert.

Les mer

Havvindskonferansen 2019

Les mer
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer