Velkommen til Greater Stavanger

Greater Stavanger arbeider for å skape flere arbeidsplasser og et bredere næringsgrunnlag i Stavangerregionen. Vi ser muligheter og innsatsen vår er forankret i regionens strategiske næringsplan, slik at vi leverer på regionens faktiske behov og muligheter. Våre prosjekter gjennomføres i tett samarbeid med industri og næringsliv, forskningsmiljøer og offentlig sektor - både lokalt og internasjonalt. På den måten bidrar vi til å legge forholdene best mulig til rette for langsiktig konkurransekraft og verdiskaping.

Les mer

Gode resultater for årets Norway2OTC

Spørreundersøkelsen for årets delegasjonsreise til OTC i Houston er nå ferdig. Resultatene viser svært fornøyde delegater med høy måloppnåelse. Hele 97,5 % av delegatene oppgir å ha oppnådd sin målsetting på en god, svært god eller særdeles god måte. I tillegg opplyser 51,8% at reisen ledet til konkrete kontrakter eller avtaler.

Les mer

Gode resultater for årets Norway2OTC

Les mer

Nå skal regionen bli enda smartere sammen

Greater Stavanger arrangerer Norges første smartbyskole slik at den smarte regionen kan bli enda smartere.

 

Les mer

Nå skal regionen bli enda smartere sammen

Les mer

Norway2OTC frokostmøte

Statssekretær åpnet årets frokostmøte under OTC med å peke på de store mulighetene og utfordringene energibransjen står ovenfor.

Les mer

Norway2OTC frokostmøte

Les mer

Regional helsestudietur til Houston og Austin

En vellykket utvikling av Ullandhaugområdet med bygging av nytt sykehus og styrking av helsefaglige utdanninger kan gi synergier og muligheter både innen utdanning, forskning og næringsutvikling innen helsenæringene. En slik styrking av regionens tyngde som senter for helseutdanning, forskning og innovasjon, vil kunne bidra til en viktig diversifisering av næringsgrunnlaget i Stavangerregionen.

Les mer

Regional helsestudietur til Houston og Austin

Les mer
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer