Hjem / Kalender / Åpent møte om Triangulum-prosjektet

Åpent møte om Triangulum-prosjektet

Arkeologisk museum
25.jan 19:00 - 25.jan 20:00

Triangulum header

Stavanger-regionen deltar i et stort smartby-prosjekt kalt Triangulum. Dette er et felles prosjekt mellom Manchester, Eindhoven og Stavanger for å utvikle smarte løsninger for framtidens bærekraftige byer. 

Det lokale konsortiet koordineres av Stavanger kommune og består av Lyse, Rogaland fylkeskommune, Universitetet i Stavanger og Greater Stavanger. Aksen sentrum-Paradis-Hillevåg er valgt som demonstrasjonsområde for partnerskapets løsninger. 

25. januar kan du få med deg hva prosjektet vil innebære for regionen og hvilke markedsmuligheter det åpner for!

Tema: Triangulum – Integrated District Solutions for Smart Cities. Et samarbeid mellom Stavanger, Eindhoven og Manchester

Foredragsholdere:

  • Gerd Seehuus,  Stavanger kommune
  • Per Fjeld, Lyse 
  • Russel Wolff,  UiS

Triangulum

ved Gerd Seehuus, prosjektkoordinator

I oktober 2014 fikk Stavanger innvilget søknaden om å være med i EUs Horisont2020, verdens største forskningsprogram. Triangulum handler om hvordan smarte løsninger kan gjøre veksten av byer mer bærekraftig. 
Stavanger, Manchester og Eindhoven er fyrtårnbyer som skal utvikle smartby-løsninger som takler utfordringer innen mobilitet, IKT og energi. Følgebyene Praha, Leipzig og Sabadell skal replisere og teste ut løsningene i sine byer.

Fra Stavanger deltar kommunen, universitetet, fylkeskommunen, Greater Stavanger og Lyse. Foredraget vil gi en oversikt over prosjektet.

Dele og gjenta – veien til replikering

ved Per Fjeld, rådgiver, Lyse FoU & Innovasjon

Triangulum går nå inn i det siste året med bare fyrtårnbyene i førersetet. Følgebyene har vært på sidelinjen i 2 år, men skal etter planen replikere en del av de smarte løsningene i sine  bysamfunn fra neste vinter av.

For industriaktøren Lyse er dette en viktig fase med tanke på de markedsmulighetene som kan åpne seg i Europa.

ICT architecture

By Russel  Gene Wolff, researcher, UiS

UiS has 2 main deliverables. The first is the building of a Cloud Data Hub. This is used to store data that relates to impact indicators which is basically looking at the various impacts across demonstration activities.

The second main deliverable is in Big Data Analytics. The goal here is to develop a toolset that can be used by the cities and later adopted by the follower cities to perform analysis on high volumes of data from the cities.

Eksempler på bidrag i prosjektet fra vår region:

  • Systemer for energistyring og innovative videoløsninger skal testes i 100 private hjem, Kvaleberg skole og Bergåstjern sykehjem for å senke energiforbruket, og øke brukerbevisstheten. 
  • Ny energisentral basert på 75% fornybare energikilder skal bygges i et felles sentralstyrt anlegg for varme og kjøling til tre av kommunens administrasjonsbygg i sentrum. Målet er reduksjon av CO2-utslipp, varmegjenvinning og energieffektivisering.
  • Tre batteridrevne busser skal testes i ordinær rutetrafikk, med særlig fokus på infrastruktur for lading av elektriske kjøretøy. Målet er reduksjon av CO2-utslipp, utvikling av infrastruktur, nettkapasitet og sikkerhet.
  • Store datamengder skal samles i en nettskyløsning som skal håndtere data fra hele prosjektet. Målet er økt bruk av åpne data.
  • Erfaring og kunnskap fra prosjektet skal deles og formidles både lokalt og internasjonalt.

VEL MØTT!