Hjem / Kalender / Framlegging av Perspektivanalysen for Næringstransport

Framlegging av Perspektivanalysen for Næringstransport

Greater Stavanger
4.sep 08:00 - 4.sep 11:00

Gode rammevilkår er viktige for transportnæringen. Rammevilkår er et vidt begrep, men vi vil påstå at kunnskap og målrettet arbeid omkring transportnæringen sin situasjon og utfordringene den har er en viktig faktor. Framleggingen av den oppdaterte perspektivanalysen er en fortsettelse av arbeidet med å jobbe målrettet for å utvikle transportnæringen i Stavangerregionen (siden den første rapporten i 2001). Denne gang i et utvidet format som omfatter hele Rogaland.

Hovedlinjene i analysen er knyttet til:

  • Utviklingen av godstransportnæringen og aktivitetene knyttet til denne.
  • Godsstrømmer til, fra og internt i regionen.

Oppdatert informasjon og oversikt over:

  • Utvikling av fysisk infrastruktur (nettverk og terminaler) med endringer fra forrige rapport.
  • Volum per for det enkelte modus og terminalene i regionen.
  • Endringer i aktørbildet.

Fokuset i denne rapporten har også vært å se mer på effekten av de store regionale samferdselsprosjektene og hva disse kan bety.
Det er også blitt sett på overføring av gods fra vei til bane og sjø, samt hvor det setter Rogaland på kartet som et knutepunkt innenfor logistikk.

Agenda
>> Velkommen og introduksjon ved Greater Stavanger.
>> Framlegging av Perspektivanalysen ved Stian Brosvik Bayer fra IRIS Samfunn.
>> Innlegg fra transportaktørene og kommentarer til rapporten.

Ønsker du å lese hele analysen? Den finner du her.

Dersom du har noen spørsmål, kontakt Birger Haraldseid i Greater Stavanger.

Velkommen skal du være!