Hjem / Kalender / Kurs i Gevinstrealisering

Kurs i Gevinstrealisering

Ipark
3.mai 09:00 - 3.mai 16:00

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) som Greater Stavanger er med i, inviterer til kurs i gevinstrealisering:

I samarbeid med Kommunesektorens sin organisasjon (KS) arrangerer Norwegian Smart Care Cluster kurs i gevinstrealisering. Foredragsholdere kommer fra KS Agenda.

Sted: Ipark, Måltidetshus, Møterom Hos Ingrid

Gevinster er verdier og positive effekter som oppnås ved å ta i bruk nye løsninger.

Gevinstrealisering handler om å gjennomføre aktiviteter for å hente ut de fordelene man ønsker å oppnå med den nye løsningen.

Gevinster skapes ved å utføre tjenester og oppgaver på nye måter.

Gevinstrealisering handler om å drive organisasjonen gjennom endring.

Dette skjer gjennom å identifisere gevinster, planlegge, måle og følge opp.

Agenda for dagen: 

09.00 – 09.30 – Introduksjon

09.30 – 10.15 – Gevinstrealisering – hva og hvorfor

10.15 – 10.30 – Pause

10.30 – 11.00 – Steg i gevinstrealiseringsprosessen

11.00 – 11.30 – Gjennomgang av gevinstrealiseringsprosessen, del 1

11.30 – 12.15 – Lunsj

12.15 – 13.30 – Gruppearbeid m/pause

13.30 – 14.30 – Gjennomgang av gevinstrealiseringsprosessen, del 2

14.30 – 14.45 – Pause

14.45 – 15.30 – Ledernes rolle i gevinstrealiseringsprosessen

15.30 – 16.00 – Oppsummering

Kurset koster 1,500 per deltaker for medlemmer i NSCC og 1.800 per deltaker for ikke medlemmer. Moms kommer i tillegg.

Målgrupper for kurset er ledere og medarbeidere som skal jobbe med gevinstrealiseringsprosesser i kommuner, samt bedrifter som ønsker å forstå hvordan kommuner justifiserer nye løsninger og tjenester.

Påmeldingsfrist er fredag 15. april. Kanselleringer etter dette faktureres med halvt beløp.

Meld deg på her!