Hjem / Kalender / Smart City Expo World Congress

Smart City Expo World Congress

Barcelona
12.nov 13:40 - 15.nov 13:40

Bli med til Smart City Expo World Congress!
I samarbeid med Smartbyen Stavanger, Sandnes kommune, Kristiansand Business Region, UiS, Nordic Edge Expo og Smart City Innovation Cluster legger Greater Stavanger til rette for besøk til messen og konferansen.

Verden blir stadig mer gjensidig avhengig, og byene må samhandle over landegrensene for å takle felles utfordringer: befolkningsvekst, klimaendringer, trafikkbelastning og forurensning, mangel på tilstrekkelig og rimelig bolig, utdanning og helse blant mange andre presserende problemer.

Smart City Expo i Barcelona handler om disse utfordringene, men også om de enorme mulighetene de gir for et innovativt næringsliv.

Les mer og meld deg på her:
http://greaterstavanger.com/Events/Smart-City-Expo-Barcelona-2018#register