Hjem / Kalender / Stavanger Smart Region: Testregionen

Stavanger Smart Region: Testregionen

Vitenfabrikken, Sandnes
20.april 08:30 - 20.april 11:00

Gjennom strategisk næringsplan har regionen satt seg som mål å posisjonere regionen som pilotregion/testarena blant annet innen innovativ og bærekraftig mobilitet, smartby, helse-og velferdsteknologi og industriproduksjon.

Greater Stavanger inviterer i samarbeid med Stavanger kommune, Sandnes kommune, Stavangerregonens Europakontor og ARENA Smart City til en fagdag rundt Testregion.

Til møtet kommer Kaisa Spilling fra Finske forum Virium som er spesielt invitert av Stavanger kommune og Trond Hansen fra FABULOUS prosjektet i Gjesdal kommune.

Agenda:

Ordstyrer: Kristin Hetland

08.00 – 08.30 – Registrering, kaffe og lett servering

08.30 – 08.40 – Velkommen

08.40 – 09.00 – Kaisa Spilling, Forum Virium, Agile piloting in Smart Kalasatama

09.00 – 09.30 – Kaisa Spilling, Forum Virium, Innovative innkjøp

09.30 – 09.45 – Kaffepause

09.45 – 10.15 – Trond Hansen, Prosjektleder Gjesdal kommune i EU prosjektet FABULOS

10.15 – 10.45 – Hva skal til for å gi regionen det nødvendige løftet for å lykkes med å ta en posisjon som testregion?

11.00 – 12.30 – Kaisa Spilling og Trond Hansen vil være tilgjengelig for én til én møter med dem som ønsker å sparre med dem om deres prosjekter, planer og utfordringer knyttet til innovative innkjøp. Det er reservert rom i 2.etg i Vitenfabrikken som er satt av til dette.

Om Agile Piloting

Kaisa Spilling er prosjektleder i Forum Virium i Finnland. Disse er koordinatorer for prosjektet Smart Kalakatima som har utviklet et program for innovative innkjøp i offentlig sektor. Videre er Forum Virium også prosjektpartner i innkjøprsprosjektet FABOLUS i Gjesdal Kommune https://fiksukalasatama.fi/en/agile-piloting/

Meld deg på her