Hjem / Kalender / Storby Marin-konferanse

Storby Marin-konferanse

Oslo
11.april 08:30 - 11.april 17:30

Hvordan øke verdiskapingen og veksten i den marine sektor?

Storby Marin-nettverket, som Greater Stavanger er medlem i, inviterer deg til konferanse i Oslo 11. april om hvordan vi kan øke verdiskapningen og veksten i den marine sektor.

Seminaret vil rette søkelyset på hvordan vi skal hevde Norge i den internasjonale marine konkurransen. For en sjømatnasjon som Norge må det investeres i gode utdanningstilbud som er relevant for marin sektor. Hvordan kan storbyene bidra til å styrke tilgangen til kompetent arbeidskraft til marin sektor, og dermed utvikle regional kunnskapsstruktur og vekst for hele landet? Et viktig tema i seminaret vil være samarbeidsmodeller til hvordan vi skal bygge den fremtidige kunnskapsinfrastrukturen. Meld deg på konferansen her.

Tidspunkt: Mandag 11.april, kl. 08.30 – 15.30
Sted: Universitetet i Oslo, DOMUS Academica, Karl Johans gate 47
Seminaret er GRATIS. Påmeldingsfrist: 1. april.

PROGRAM

Kl. 08.30 – 09.00  
Registrering m/kaffe

Moderator: Arne Hjeltnes
 
09.00 – 09.15  
Velkommen
Jarle Aarbakke, Ordfører i Tromsø 
Innovasjonsmotorer for Norges marine konkurransekraft ved storbyene
 
09.15 – 09.30 
Havbruksnæringens utvikling i Norge 
Professor Nils Chr. Stenseth
Fra grunnleggende vitenskap til næringssuksess
 
09.30 – 09.50   
Effektiv og bærekraftig arealbruk i næringen – areal til begjær? 
Peter Gullestad, Fiskeridirektoratet
Utvalgsrapport 2011: "Areal til begjær” Arealutvalgets anbefalinger 5 år etter, - hva har skjedd?
 
09.50 – 10.05 
Teknologi som basis for videre vekst innenfor nye biomarine næringer
Karl Almås, PhD spesialrådgiver i Sintef

 
10.05 – 10.20
Marin bioøkonomi
Reid Hole, Dekan ved Nord Universitet
 
10.20 – 10.40 
Nye muligheter for videreforedling av fisk
PhD. Bjørn Roth, Forsker ved Nofima
 
10.40 – 11.00
Pause

11.00 – 11.20 
Hvordan kan marin forskning bidra til målsetning om vekst?
Øyvind Paasche, Leder Bergens marine forskningsklynge
 
11.20 – 11.40
Øykommuner med distriktsvennlig næring, nye arbeidsplasser og muligheter  
Ordfører på Frøya, Berit Flåmo

11.40 – 13.00 
Lunsj på restaurant 
Eik, Universitetsgata 11
 
13.00 – 13.25  
Hvordan tilrettelegger forvaltningen for vekst og utvikling? 
Direktør Jens Christian Holm, Fiskeridirektoratet
Om virkemidler for innovasjon og handlingsregler i produksjonsområder
 
13.25 – 13.40 
Finansiering av fremtidig vekst
Karen Pignatel, Danske Bank
Kapitaltilgang, risiko og avlastning, restruktureringskost
 
13.40 – 14.05  
Nærings- og fiskeridepartementet
Statssekretær Ronny Berg

14.05 – 14.20
Pause
 
14.20 – 15.00 
Paneldebatt om løsninger for å oppnå vekst og verdiskaping

15.00 – 15.15 
Omdømme - ut i det blå...
Arne Hjeltnes
 
15.15 – 15.30 
Oppsummering og avslutning 
Karl Almås
 

MELD DEG PÅ HER!