Hjem / Media / Publikasjoner / Presentasjoner

Presentasjoner

Smartkommune heldagssamling 31.08.16

Fellessamling
Hans Baalerud (1,82 MB)
Kari Opheim (2,51 MB)
Seminar A: Bedre innbyggerkontakt, Hvordan løse mer i førstelinje?
Anne-Marthe N Basso - Stavanger kommune (1,38 MB)
Bedre innbyggerkontakt - Kari Opheim (264,03 kB)
Seminar B: Innføring av eByggesak og Digitalisering av byggesaksarkiv
Skanning av byggesaksarkivet - Hans Einar Thorset (715,45 kB)
Seminar C: Planlegging og gjennomføring
Områdemodeller og praktisk gjennomføring - Stian Rugtvedt (1,09 MB)
Planlegging og gjennomføring - Hans Kjetil Aas (514,62 kB)
Seminar D: Geodata løfter medvirkningsprosesser i plan- og byggesak
Dataspillteknologi for bedre innbyggerinvolvering - Tor B Welander ( B)
Digitale planbestemmelser og 3D arealplan - Trygve Valen (855,51 kB)
Geografisk informasjon og GIS - Kjell Sanddal (5,69 MB)
Seminar E: Fortetting og kvalitet i småhusbebyggelse
Fortetting og kvalitet i småhusbebyggelse - Wibecke Nataas (1,28 MB)
Hvordan oversetter vi kravene til samordnet bolig, areal og transportplanlegging til Rogalandsk - Tonje Doolan (3,58 MB)

Greater Stavanger - kort fortalt

Greater Stavanger (3,90 MB)

Ruteutviklingsforum 01.12.16

Economic development in a time of transition - Kristin Reitan Husebø, Greater Stavanger (10,01 MB)
Growth and potential within tourism - Britt Dalland, Fjord Norge (82,06 MB)
Nordic Edge Expo - Herbjørn Tjeltveit (9,73 MB)
Oil & gas projects with potential regional impact on air travel volumes - Joakim Grude, Statoil (3,95 MB)
State of the Norwegian economy and the South-West (oil) coast - Kyrre M. Knudsen, SpareBank 1 SR-bank (7,34 MB)
The Stavanger Region from an EXPAT perspective - Randi Mansåker, INN (6,81 MB)

Seminar: Nye muligheter i olje- og gassektoren i Brasil

Equinor (413,11 kB)
Felipe Kury (10,38 MB)
NORWEP (1,94 MB)
Næringsforeningen (1,94 MB)

Impact Week 2016

My Smart City - 23. februar
Eirik Gundegjerde - Hva er en smart by? (3,46 MB)
Erik Stokkeland - Smart by (2,05 MB)
Gerd Seehuus - Triangulum Stavanger (16,96 MB)
Ingfrid Eriksen - Sosialt entreprenørskap/hobby (1,83 MB)
Knut Underbakke - Kor har vi tenkt oss? (8,93 MB)
Lasse Andresen - My Smart City (19,28 MB)
Shahzad Rana (3,21 MB)
Sverre Gaupås - Hva forventer vi av byen vår? (1,31 MB)

Årskonferansen

2012 - Innovasjon og samarbeid - forutsetninger for regionens videre utvikling
Anne Berit Berge Ims - Mekjarvik - Byfjordens havneportal (270,57 kB)
David Ottesen - Risavika havn (1,53 MB)
Elin Schanche - Stavanger lufthav - fra 4 til 6 mio passasjerer (1,97 MB)
Gottfried Heinzerling - Byutvikling og krav til transportsystem (442,13 kB)
Haver - Regionalplan for Jæren (2,69 MB)
Jan Soppeland - Regionalt utsyn (1,53 MB)
Marit Boyesen - 10 000 til 18 000 studenter (651,11 kB)
Olaug Bollestad - Ny optimisme Skurve (2,45 MB)
Stein Racin Grødem - Forus fra 35000 til 70000 arbeidsplasser (2,80 MB)
Torger Reve - Stavangeregionens potensiale (11,60 MB)
2013 - Fremtidens regionutvikling - vi vokser sammen
Atle Blomgren - Næringsklynger (9,01 MB)
Gunnar Løvik - Kulturnæringen (11,40 MB)
Hans Kjetil Aas - Slik vil det regionale boligmarkedet utvikle seg (14,98 MB)
Jan Ola Syrstad - Framtidig næringsliv og boligmarked (1,50 MB)
Jan Soppeland - Regionalt Utsyn (1,83 MB)
Rannfrid Skjervold - Perspektiver for Statoils virksomhet regionalt og nasjonalt (11,51 MB)
2014 - Storbyregionen som motor i nærings- og samfunnsutviklingen
Arild Kristensen - ARENA Velferdsteknologi – ny bedriftsklynge (1,79 MB)
Eimund Nygaard - Nye forretningsområder for teknologibedrifter (10,57 MB)
Harald Espedal - Utsiktene for energiregionen (5,17 MB)
Harry van Dorenmalen - Hvordan utvikler vi bærekraftige byer? (3,34 MB)
Jørn Rattsø - Storbyregioner og konkurransekraft (68,57 kB)
Paul Chaffey - Hva er regjeringens storbypolitikk? (8,26 MB)
Siri Espedal Kindem - Verdiskapingspotensialet i fornybar (7,34 MB)
Stein Tore Nilsen - Hva betyr et nytt sykehus for Stavangerregionen? (8,58 MB)
2015 - Sammen om regional næringsutvikling
Atle Blomgren - Moje smaatt e godt (12,14 MB)
Brage W. Johansen - Kompetanse og teknologioverføring i praksis (15,60 MB)
Christine Sagen Helgø - Velkommen (3,31 MB)
Espen Krogh - Muligheter i omstillingen (2,31 MB)
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen - Hvor står vi nå innen olje og gass? (10,28 MB)
Kristin Reitan Husebø - Regional næringutvikling (7,77 MB)
Monica Mæland - Næringspolitiske grep fra regjeringen (15,45 MB)
Ragnar Tveterås - Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene (3,00 MB)
Tom Nielsen - Utvikling av en industri basert på fornybar energi (10,73 MB)
Tore Guldbrandsøy - Aktivitetsnivået innen olje og gass i Stavangerregionen frem mot 2020 (439,25 kB)
Trond Williksen - Akvakultur, en global næring i vekst (11,03 MB)
2016 - Vekstnæringer og felles mobilisering
Arne Austreid - Hvor søker kapitalen (3,16 MB)
Arne Holhjem - Trender og teknologiutvikling innen olje- og gassektoren (10,41 MB)
Atle Blomgren - Statusrapport om regional omstilling og organisk vekst innen mulige vekstområder GS (2,87 MB)
Christine Sagen Helgø - Velkommen til Årskonferansen 2016 (7,32 MB)
Dag Husebø - UiS sin rolle i regionens omstilling (961,60 kB)
Erlend Sødal - Utsikter for global vekst i havbruksnæringen (29,64 MB)
Hilde Tonne - Toppindustrisenteret (11,42 MB)
Inger Cathrine Bryne - Visjoner for nytt sykehus og muligheter for næringslivet (6,24 MB)
Tina Bru - Vekst i Rogaland (41,21 MB)
Torger Reve - Hvordan skape vekstbedrifter (14,46 MB)
2018- Bye bye, omstilling?
Deltakerliste 2018 Årskonferansen (75,04 kB)

Studenttreffet 2015

1 - NAV (4,90 MB)
2 - ONSYoung Studenttreffet 2015 (24,96 MB)
3 - Øivin Robberstad (398,74 kB)

North Sea 2.0 - Offshore Europe i Aberdeen

Elisabeth Tørstad, DNV GL (3,11 MB)
John Westwood, Douglas-Westwood (1,57 MB)

Norway Pumps & Pipes - Fagseminar 1. oktober 2015

Gunnar Birkeland - Experiences from developing a heart pump (2,47 MB)
Gunnstein Sælevik - Modeling the drilling operation (17,15 MB)
Jan Ludvig Vinningland - Porescale Modeling of Reactive flow (20,92 MB)
Kristin Reitan Husebø - Introduksjon til Pumps & Pipes (3,22 MB)
Martin Kurz - Metoder for moderne slagbehandling og tidlig intervensjon (9,02 MB)
Nigussie Bogale - Intervensjonskardiologi (18,24 MB)
Ole Ringdal - Oppsummering + veien videre (572,69 kB)
Steinar Evje - The gap between models (1,61 MB)
Trygve Eftestøl - Biomedical Data Analysis (2,34 MB)

Smartkommune heldagssamling 31.08.15

Fellessamling
Kari Strande, KMD (4,04 MB)
Knut Sælid, Kartverket (1,71 MB)
Trygve Valen, Asplan Viak (561,89 kB)
Seminar Karttjenester
Arvid Lillethun, Kartverket (3,70 MB)
Audun Steinnes, Fylkesmannen (2,63 MB)
Otto Ødegård, Sandnes kommune (1,94 MB)
Seminar massedeponier
Monica Nedrebø Nesse, Sandnes kommune (2,04 MB)
Morten Sageidet, Fylkesmannen i Rogaland (578,24 kB)
Rune Lian, Sola kommune (626,08 kB)
Tone Ankarstrand, Rogaland fylkeskommune (362,43 kB)
Seminar utbyggingsavtaler
Anne Karin Olsen, Stavanger kommune (120,08 kB)
Helge Fosså, Sandnes kommune (129,39 kB)

Kontaktmøte 17. juni 2015

Nr. 10: Kristin Reitan Husebø - Greater Stavanger (4,81 MB)
Nr. 1: Christine Sagen Helgø - Stavanger kommune (1,76 MB)
Nr. 2: Kjersti Haugland - DNB Markets (3,37 MB)
Nr. 4: Jan Skogseth - Aibel (11,77 MB)
Nr. 8: Kristin Flornes - IRIS (10,30 MB)

Route Development Forum - October 14

Avinor, Leif Lorentzen (2,49 MB)
Berg-Hansen, Nina Nødland (8,87 MB)
Fjord Norge, Britt Dalland (84,31 MB)
Greater Stavanger, Birger Haraldseid (33,26 MB)
Greater Stavanger, Kristin Reitan Husebø (4,82 MB)
Rystad Energy, Tore Guldbrandsøy (497,26 kB)

Storby Marin seminar 11.04.16

Areal til begjær (1,50 MB)
Bjørn Roth Nofima (1,32 MB)
Holm (4,30 MB)
Karin Pignatel Danske Bank (456,72 kB)
Karl Almås Sintef (5,71 MB)
Nils Chr. Stenseth (3,33 MB)
Ordfører Frøya (4,56 MB)
Reid Hole - Marin Bioøkonomi (2,09 MB)
ROB - AUL (1,10 MB)
Øyvind Paasche (2,23 MB)
Hvordan endring i omgivelsene påvirker organisasjoners behov for omstilling og innovasjon, Kristin Hetland (4,49 MB)