Hjem / Om oss / Aktuelt / 14 søknader om midler fra Norway Pumps & Pipes

14 søknader om midler fra Norway Pumps & Pipes

Camilla Lunde
02.06.2016 14:26

Prosjekter som har mål om å bidra til generering av nye eller optimaliserte produkter, tjenester og nye arbeidsplasser gjennom teknologioverføring, fikk i april muligheten til å søke midler fra Norway Pumps & Pipes. 14 søknader har nå kommet inn.

Thor Ole Gulsrud, prosjektleder for Norway Pumps & Pipes, sier han har lest gjennom alle søknadene og at alle holder et høyt faglig innhold. – Vi hadde et håp om å få inn 10 søknader, men så kom det inn 14 noe vi selvsagt er veldig glad for, sier Gulsrud.

Administrerende direktør i Greater Stavanger og leder av styringsgruppen for Norway Pumps & Pipes, Kristin Reitan Husebø, påpeker at Pumps & Pipes er viktig i en tid hvor både landet og regionen er i en situasjon hvor det er behov for omstilling og nyskaping. - Vår region har utviklet verdensledende teknologi og metoder kan anvendes på nye områder – blant annet til å utvikle teknologi og metoder til diagnostikk, pasientbehandling og velferd. Teknologioverføring er viktig for å bidra til å løse samfunnsutfordringer som en voksende eldrebølge, og samtidig skape ny næringsvirksomhet, sier Reitan Husebø.

Næringspotensial var ett av kriteriene som søknadene vurderes ut fra. Noen av søknadene er på prototypenivå og kan bli suksesshistorier på relativt kort sikt, mens andre er mer på metodeutviklingsnivå hvor mulig verdiskapning ligger lenger frem i tid. Gulsrud mener det er viktig å ha en god balanse mellom disse kategoriene. - Det er viktig med gode prosjekter som kan vises frem og hvor man kan peke på et stort kommersielt potensiale. Samtidig bør man ha med noen prosjekter som kan bidra til å bygge opp unike forskningsmiljø som på sikt kan skape innovative produkter som gir bedre diagnose og behandling, mener prosjektlederen. Han eksemplifiserer med etablering av forskningsmiljø som kombinerer bildediagnostikk og blodstrømssimuleringer. - Får vi etablert et slikt miljø så kan det ha et næringspotensial som strekker seg langt ut over vår egen region, sier Gulsrud.

Maksimalt støttebeløp per forprosjekt er 200.000 kr. Forprosjektet som det søkes midler til må oppfylle følgende kriterier:

  1. Overføring av teknologi, metoder og kompetanse mellom petroleumsteknologi og medisin/medisinsk teknologi.
  2. Prosjektdeltakere fra SUS, IRIS eller UiS.
  3. Hovedmålsettingen med prosjektet er å bidra til generering av nye eller optimaliserte produkter, tjenester og nye arbeidsplasser.
  4. Forskningsmetode må oppfylle regler og forskrifter gitt av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.
  5. Forprosjektet skal ha en varighet på 3 – 6 måneder.
  6. Det skal utarbeides sluttrapport ved avslutningen av forprosjektet. Sluttrapport skal inneholde forslag til videre arbeid.

Involvering fra næringslivet ble poengtert at vil være med å styrke søknaden.

De som får innvilget søknaden om prosjektmidler vil bli annonsert rundt 20. juni. Følg med på Norway Pumps & Pipes sin hjemmeside

Norway Pumps & Pipes drives lokalt av IRIS, UiS, SUS, Norwegian Smart Care Cluster og Greater Stavanger. Les mer om prosjektet her.