Hjem / Om oss / Aktuelt / Stavanger blir europeisk fyrtårn for smarte byer

Stavanger blir europeisk fyrtårn for smarte byer

Felix Laate
07.10.2014 11:56

Byer over hele Europa er premissleverandører i overgangen mot et lavkarbon-samfunn og en økonomi som tærer så lite på ressursene at det skapes bærekraftige byer. 7 av 10 europeere bor i urbane områder, og andelen øker. Skal byene bli bærekraftige, trengs det nye, effektive og brukervennlige teknologier og tjenester, særlig på områdene energi, mobilitet og IKT.

Horisont 2020

er verdens største forsknings- og innovasjons-program med et budsjett på 80 milliarder euro i perioden 2014-20. Målsettingen er å løse samfunnsutfordringer og samtidig bidra til vekst og sysselsetting i Europa. Norge deltar i programmet på lik linje med EUs medlemsland.

Om Horisont 2020 på Forskningsrådets nettsider.

Fyrtårnprosjektet i Smart Cities and Communities

Smart Cities and Communities (SCC) en omfattende EU-satsing på innovasjon innenfor Horisont 2020-programmet. Satsingen på SCC skjer i erkjennelsen av at veksten må være bærekraftig og skje på premissene om framtidige urbane lavkarbon-samfunn.

Byene i tre ulike fyrtårnprosjektet i SCC skal utvikle, gjennomføre og dele innovative løsninger på de tre fagområdene mobilitet, energi og IKT. Løsningene skal bidra til å løse samfunns-utfordringer på veien mot bærekraftige urbane samfunn.

Medlemskap i Covenant of Mayors var en forutsetningene for å kunne søke fyrtårnprosjekt.

Triangulum
er prosjektet som de tre fyrtårnbyene Stavanger (Norge), Manchester (UK) og Eindhoven (Nederland) skal gjennomføre. Tre byer er utpekt som følgebyer: Leipzig (Tyskland), Praha (Tsjekkia) og Sabadell (Spania). Prosjektet er femårig og utløser totalt rundt 200 millioner kroner i tilskudd fra EU. 

Stavanger kommune skal lede prosjektet lokalt, mens Europas største selskap innen anvendt forskning, tyske Fraunhofer, skal lede prosjektet internasjonalt.

De lokale partnerne og eksempler på bidrag

  • Stavanger kommuneskal videreutvikle systemer for energioppfølging og bidra til at bygg for offentlige formål blir enda smartere.  Kommunen har valgt ut to byakser, nord-sør (Paradis - Hillevåg) og øst-vest (Forus). Disse områdene, som det allerede finnes vedtatte planer for, vil være testområder for partnerskapets løsninger. 
  • Lyse Energiskal vise hvordan fiber kan utnyttes til energieffektivisering, hjemmeautomasjon og banebrytende løsninger for videokommunikasjon.
  • Rogaland fylkeskommuneskal gjennomføre prøveprosjekt med batteridrevne elbusser.
  • Greater Stavangerskal sikre at utbyggere, planleggere og kommuner i Stavangerregionen får tilgang på kompetanse fraTriangulum.
  • Universitetet i Stavanger, ved CIPSI- og CENSE-sentrene, skal utvikle en nettsky-løsning for å samle data og utvikle kunnskap i prosjektet og bidra med kunnskap om energieffektivisering.

 

Milepæler / framdrift

  • Mai 2014: Stavanger, Manchester og Eindhoven søker om å få bli fyrtårnbyer i første utlysningsrunde i EU-satsingen Smart Cities and Communities (SCC1).
  • Oktober 2014: Søknaden har kommet gjennom evalueringen og EU-kommisjonen inviterer partene til forhandlinger om formell avtale.
  • Januar 2015: Formell inngåelse av avtale.

Oppstart og implementering av lokale prosjekter.

  • 2015-2017: Gjennomføring i fyrtårnbyene.
  • 2017-2019: Overføring (replikering) i følgebyene.

 

Partnerskapets gruppe i søknadsprosessen

Nøkkelord

Smart Triangulum

Vedlegg