Webinar: Stavanger Smart Region snakker om Demokratisering og innbyggerinnvolvering

Stavanger Smart Region snakker om demokratisering og innbyggerinvolvering!

Velkommen til webinar i Stavanger Smart Region møteserien, torsdag 18. juni fra klokken 10:00-11:30.

Samhandling mellom kommuner, næringsliv, organisasjoner, akademia og innbyggerne er grunnsteinen for å få til samskaping og utvikle bedre løsninger og tjenester i et bærekraftig samfunn.

På dette webinaret har vi invitert utvalgte regionale aktører til å gi et innblikk i noen av de prosessene hvor samskapingsprinsippet følges. Hvordan lykkes vi og hvilke erfaringer kan deles? Hva må til for å involvere innbygger og næringsliv når vi samskaper?

I webinaret: 

Thomas Berman fra SoCentral drar opp de store linjene og reflekterer omkring betydningen av å involvere og samarbeide med innbyggerne i utviklingen av nye løsninger. Hvordan unngå at dette ikke bare blir gjennomførte aktiviteter, men reelle prosesser som har betydning i form av opplevd eierskap og bedre resultater?


I utviklingen av Storhaug bydel har Stavanger kommune invitert næringsliv og innbyggere til å delta i et samarbeid om å eksperimentere seg frem til nye løsninger. Metoden er kalt Kvikktest. Leder for smartby kontoret Gunnar Crawford innleder om bakgrunn for hvorfor denne metoden ble valgt. Prosjektleder Nils Henrik Haaland vil dele erfaringer om prosessen og vi vil få presentert en av leverandørene som ble valgt.

Prosjektet Hverdagsinnovatører har som mål å øke innovasjonskraften i befolkningen, næringslivet og offentlig sektor ved å videreutvikle og ta i bruk innovasjoner fra innbyggerne. Helge L. Tvedt vil dele informasjon om prosjektet, der NORCE, Stavanger kommune og Nordic Edge skal utvikle arbeidsmetodikk og organisering for å koble hverdagsinnovatører til bedrifter som kan skape næringsutvikling og løse kommunens behov. 

 

DELTA HER 

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer