Om oss

Ansatte

Ta kontakt med våre mulighetsutviklere for å lære mer.

Les mer

Hva vi gjør

Greater Stavanger er en prosjektbasert organisasjon. Vi bidrar i mange ulike prosjekter som koordinator, initiativtaker eller med prosjektledelse. Vår jobb er å se muligheter og bidra til å skape flere arbeidsplasser og økt verdiskaping i Stavangerregionen.
Våre prosjekter er begrunnet i vår handlingsplan som igjen er tuftet på de store linjene i Strategisk Næringsplan for Stavangerregionen 2018-2025. Nedenfor kan du lese mer om de seks strategiske grepene som Greater Stavanger arbeider med.

Les mer

Kort fortalt

Les mer

Nyhetsarkiv

Les mer

Rådgivende styre

Greater Stavanger er opptatt av å omsette ord til handling. Strategisk næringsplan er hele regionens plan og vi ønsker å legge best mulig til rette for at det brede engasjementet i utarbeidelse blir omsatt til bred innsats i gjennomføringen av planen. Regionens omstillingsagenda må opprettholdes slik at vi sikrer langsiktig konkurransekraft og verdiskaping.

Les mer

Styret

Styremedlemmene i Greater Stavanger består av politikere i våre partnerkommuner og fylkeskommunen.

Les mer

Våre partnere

Greater Stavanger jobber på vegne av 16 partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune med Forus Næringspark som eier. Våre oppdragsgivere er regionens politiske og administrative ledelse og mange samarbeidspartnere fra næringslivet og kunnskapsmiljøene.

Les mer
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer