Færre konkurser så langt i år enn på samme tid i fjor

Ved utgangen av uke 18 (3.mai) er det registrert til sammen 85 konkurser i Greater Stavanger sine 13 partnerkommuner. Dette er 24 færre enn samme periode i fjor.

Det er særlig fra midten av mars at det har vært færre konkurser enn på samme tid i 2019. 
"Man skulle kanskje forvente en økning i konkurser fra midten av mars i forbindelse med korona-nedstengningen, men det har altså ikke skjedd" sier Ola Saua Førland i Greater Stavanger. Det kan være flere årsaker til dette. En av forklaringene kan være at domstolene har begrenset aktivitet i disse dager. Hvis en bedrift blir begjært konkurs, så er det tingretten som formelt åpner konkursen. Først da blir konkursen registrert som en del av statistikken. "Selv om nedstengingen ikke har slått ut i konkurstallene enda, så kan dette fort endre seg framover" sier Førland.
 

Kilde: SSB Antall konkurser i Greater Stavanger sine 13 partnerkommuner 2019 uke 1 til uke 18 og 2020 uke 1 til uke 18.

Det er spesielt innenfor bygg og anlegg og overnatting og servering at det har vært færre konkurser så langt i 2020 enn i samme periode i 2019.  Innenfor industri og annen tjenesteyting har det vært flere konkurser så langt i år enn på samme tid i fjor. 
 

Antall konkurser i Greater Stavanger sine 13 partnerkommuner2019 uke 1 til uke 18 og 2020 uke 1 til uke 18, fordelt på bransjer. Kilde: SSB


De 85 konkursene i Stavangerregionen så langt i år berører 409 ansatte, mens de 109 konkursene i samme periode i 2019 berørte 440 ansatte.

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer