Her er årets Ocean of Opportunities-bedrifter!

Et hav av muligheter venter de ti bedriftene som har sikret seg plass i vekstprogrammet Ocean of Opportunities. Etter to intensive dager er de nå klar for et program som skal få fart på kommersialiseringen av selskapene.

En av de utvalgte bedriftene er Bravo Marine AS som har utviklet en enhet for undervannsrengjøring av oppdretts-infrastruktur som nett, nettring, båter og lektere. Enheten drives av en spesialutviklet ROV basert på drone-teknologi.

-Vi er veldig glad for å være en av de heldige som er plukket ut til dette vekstprogrammet, sier Rune Haave, gründer og daglig leder i Bravo Marine AS. – Programmet passer utmerket i forhold til fremdriftsplanen for selskapet. Vi får tilgang til de store aktørene i næringen og muligheten til å snakke med investorer og potensielle fremtidige partnere. Det vil hjelpe oss veldig i kommersialiseringsfasen av prosjektet.

Interessen var stor for det nye vekstprogrammet for havbruksnæringen og totalt kom det inn 21 søknader. Av disse ble 17 plukket ut til en todagers samling som blant annet inkluderte en pitchrunde for en fagjury bestående av selskapene som er programpartnere bak Ocean of Opportunities. Av disse 17 ble ti bedrifter plukket ut til å bli med videre. 

-Det var en utfordring å velge fordi nivået på selskapene var så høy, sier prosjektleder Andreas Heskestad i Greater Stavanger. – I søknadsfasen gikk vi ut med at åtte selskaper ville bli valgt ut til hovedprogrammet, men fagpanelet valgte å sende ti bedrifter videre på grunn av kvaliteten. Vi er veldig fornøyd med de som er med oss videre og vi har store forventninger til vekstmulighetene for disse selskapene.

Seafarming Systems skal utvikle og selge innovative og effektive løsninger for fremtidens havbruk. Selskapets første produkt, kalt Aquatraz, er en stiv og hevbar merd bygget i stål. Merden er en modernisering av konvensjonelle notbaserte sirkulære plastmerder. Målet med Aquatraz er å bidra til å løse oppdretters utfordringer relatert til rømming, fiskehelse og HMS for personell. For Seafarming systems betyr deltakelse i vekstprogrammet kunne utvikle og forberede selskapet frem mot kommersialisering av Aquatraz.

-For et lite selskap som oss så er dette en unik mulighet til å utvikle og forberede selskapet frem mot kommersialisering av Aquatraz. Vi har spesielt forventninger til at mentordelen av programmet. Det er veldig nyttig at noen utenfra ser på det vi driver med og kanskje har andre innfallsvinkler som vi normalt ikke ville vurdert selv. I tillegg tror jeg et slikt program pusher oss til å gjøre noen ting som ellers kanskje ikke ville blitt prioritert. I tillegg vil man gjennom programmet få muligheten til å knytte nye kontakter og bygge nettverk innen bransjen, sier Espen Eriksen, daglig leder i Seafarming Systems.

Ocean of Opportunities er en unik mulighet til å få tilgang til kunder, investorer og de store industriaktørene i næringen. Programmet består av ti samlinger fordelt over en periode på seks måneder. Programmet avsluttes med lukket investorpresentasjon hvor bedriftene får møte de tyngste investormiljøene innen havbruksnæringen nasjonalt og internasjonalt.

-Vi gleder oss veldig til å komme i gang med programmet og første samling er allerede neste uke, sier Heskestad. – Det er nå det virkelig begynner og vi er veldig spent på å følge disse bedriftene videre. 

Det vil komme nye muligheter for å ta del i dette programmet. Neste søknadsrunde til programmet vil bli januar 2019.

Her er Ocean of Opportunities-bedriftene 2018:

Bedrift

Nettside

Teknologi

Integrate Renewables AS

www.irenewables.no

IRene Kraftflåten er en spesialdesignet energiproduksjonsflåte som halverer dieselforbruket til et standard oppdrettsanlegg

Askvik Aqua AS

www.askvikaqua.no

Elektrofilter til bruk på avløpsvann fra behandlingssystemer og inntaksvann til lukkede og semilukkede enheter på land eller i sjø. Utvikling og kommersialisering av Fish Stop; rømmingssikringssystem med automatisk avlivning av rømt fisk, for landbaserte anlegg

 

Happy Prawns AS

www.happyprawns.no

Bærekraftig oppdrett av kongereke arten Litopenaeus vannamei (White leg shrimp) i landbasert oppdrettsanlegg

 

Blue Lice AS

www.bluelice.no

Tiltrekke og fange lakselus før den når laksen. Selskapet utvikler en insektsfelle for lakselus.

Seafarming Systems AS

www.seafarmingsystems.no

Utvikle og selge innovative og effektive løsninger for fremtidens havbruk. Aquatraz er selskapets første løsning for morgendagens oppdrettsanlegg

Bravo Marine AS

 

En nyutviklet enhet for undervannsrengjøring av oppdretts-infrastruktur (nett, nett-ring, båter, lektere). Enheten drives av en spesialutviklet ROV basert på drone-teknologi.

 

Aqua Solution AS

www.aqua-solution.no

Utvikler plattformen, Aqwise, som vil hjelpe akvakulturindustrien med å ta i bruk åpne standarder og de nye mulighetene som finnes for automatisering

Norwegian Lobster Farm AS

www.norwegian-lobster-farm.com

Første selskap med egenproduksjon av oppdrettet porsjonshummer (300 g./ 20cm) under kontrollerte betingelser på land.

 

Aqua Cutter AS

www.aquacutter.no

Utvikler og selger et integrert kutte- og haikjeftsystem som kutter kjetting og alle tuper tau i en nødsituasjon på fartøyer

 

Fish Globe AS

www.fishglobe.no

Utvikler og selger egenutviklet flytende lukket oppdrettsteknologi som dekker fiskeoppdrettere sitt behov for å produsere postsmolt av god kvalitet, på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte.

 

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer