Koronakrisens effekt på næringslivet skal kartlegges.

Greater Stavanger har sammen med Fylkeskommunen, Stavanger og Sandnes kommune og Haugaland Vekst gått sammen for å kartlegge hvordan korona-krisen rammer bedrifter i regionen. 

"Vi trenger en dypere forståelse av hvordan krisen rammer næringslivet i fylket. Da kan vi bidra til å få på plass krisetiltak som virkelig treffer", sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Kartleggingen skal skje gjennom en spørreundersøkelse som vil bli utført av forskningsinstituttet NORCE, og rundt 100 bedrifter i hele fylket bli kontaktet telefonisk. Undersøkelsen skal dekke hele næringslivet i Rogaland innenfor service og handel, reiseliv, oljeservicesektoren, teknologifagene, offshoreservice og shipping.

Fylkesordføreren oppfordrer sterkt alle selskapene som blir kontaktet om å delta. På den måten bidrar bedriftene  også til mer målrettede tiltak for å dempe krisen. 


Hvordan komme gjennom krisen?
Undersøkelsen skal bidra til innsikt i hva som er de største utfordringen og konsekvensene av Korona-krisen for de ulike bransjene – og hvilke tiltak næringene vurderer som de viktigste for å komme helskinnet gjennom krisen.
Både små og store bedrifter vil bli kontaktet, men de største i hver region må med for å sikre representativitet.


Spørreundersøkelsen starter like over påske. 

Fakta om spørreundersøkelsen:

  • Telefonundersøkelse av et representativt utvalg av større selskaper, cirka 70- 100, i ulike næringer. Både Haugalandet, Ryfylke, Nord Jæren og Dalane dekkes.
  • Gjennomføres i første omgang i uke 16 og 17 med mulighet for oppfølging etter sommeren.
  • Metoden for gjennomføring er kvalitativ spørreundersøkelse. Hver samtale vil vare i cirka 45 minutter.
  • De anonymiserte resultatene vil fordeles på næring, bransje og regionen.
  • Forskningsinstituttet NORCE gjennomfører undersøkelsen på vegne av Rogaland fylkeskommune, Stavanger og Sandnes kommune, Greater Stavanger og Haugaland Vekst.

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer