Nå skal regionen bli enda smartere sammen

Greater Stavanger arrangerer Norges første smartbyskole slik at den smarte regionen kan bli enda smartere.

 

Stavangerregionen er valgt ut til å være en såkalt anchor-region i det internasjonale nettverket the Academy for smarter Communities (TASC) og som en del av aktiviteten som anchor-region avholdes det lokale smartbyskoler. Greater Stavanger er prosjekteier i tett samarbeid med Universitetet i Stavanger, Nordic Edge Innovation Cluster og Stavanger kommune. 

-    Ved å etablere Norges første smartbyskole i samarbeid med en internasjonal aktør vil vi kunne gi regionen en innovasjonsfart det ellers er utfordrende å få til på egen hånd, sier Kristin Hetland, prosjektleder i Greater Stavanger.

4.-6. juni gjennomføres Norges første smartbyskole på Forus Lab for regionale smartbyaktører. Skolen vil være caserettet og TASC sitt globale nettverk vil sørge for de beste foredragsholderne innen våre utvalgte smartbytemaer.

Felles retning

Blant de som har takket ja til å delta på smartbyskolen er Gjesdal kommune som legger vekt på legger vekt på det regionale samarbeidet som en av grunnene til at de har valgt å delta.

-    For Gjesdal handler SmartBy om hvordan vi svarer opp vårt samfunnsoppdrag på en bærekraftig og fremtidsrettet måte. Dette er utfordrende og vi møter komplekse utfordringer på veien. Derfor trenger vi en felles regional forståelse og bevissthet rundt hvordan vi skal løse disse utfordringene. Jeg har forhåpninger om at vi etablerer dette sammen med økt kompetanse på løsninger som imøtekommer dette på smartbyskolen. I tillegg er nettverksbyggingen med de andre deltakerne gull i seg selv, sier Årstein Skjæveland, kommunalsjef for kultur og samfunn i Gjesdal kommune.

Det er ikke kun kommunene som er invitert til å delta. Universitetet i Stavanger er en viktig aktør for å bygge den smarte regionen.

-    Universitetet i Stavanger syntes dette er et spennende konsept. Vi har nylig ansatt leder for smartby forskningsnettverket ved UiS, Anders R.Muller, som vil delta. Anders starter i sin jobb dagen før, så for ham blir dette en knallstart og en god innføring i hvordan Stavangerregionen jobber og om hvilken retning vi kan enes om for å bli den sterkeste region i Norge på smartby-forskning, sier Troels Jacobsen, forsknings- og innovasjonsdirektør ved UiS.

Disse har takket ja til å være med på smartbyskolen:

 • Rennesøy kommune 
 • Sola kommune 
 • Stavanger kommune 
 • Sandnes kommune
 • Gjesdal kommune 
 • UiS 
 • Lyse 
 • Nordic Edge 
 • Greater Stavanger


Hensikten med skolen

Det overordnede formålet for skolen er å bli en felles smartby-region med fokus på:

 • Felles smartbyspråk. Hvordan arbeider vi med smartby i de respektive organisasjonene, hvordan definere og avgrense smartby og hva er vår felles historie som region
 • Læring og kompetanse. Nytte oss av TASC sitt team av eksperter og tilgang til ressurspersoner i nøkkelposisjoner i byer utenfor Norge.
 • Retning. Utarbeide en felles smartby-retning for regionen. Hva vil vi i fremtiden jobbe for å bli særlig gode på?
 • Økt samhandling. Etablere flere prosjekter og aktivitører i samarbeid for å bruke resurser mest mulig effektivt.

Om TASC 


Greater Copenhangen og Gate 21 etablerte Smartby akademi (The Academy for Smarter Communities, TASC) med ønske om å støtte individer og organisasjoner i deres arbeid for å utvikle, implementere og håndtere smart city aktiviteter effektivt. TASC er hovedsakelig målrettet lokalsamfunn – store som små, og bestreber seg med et vidt spekter av digitaliseringsagendaer. Av andre byer og regionen som deltar i programmet er blant annet Singapore, Amsterdam, Tampere, Kansas City, Dubai, Arizona-region, Sacramento, Dublin og Reykjavik. TASC har til formål å formidle smart-viten og know how, fasilitere en utveksling av gode løsninger, understøtte et globalt samfunn for utøvere og ledere, og levere skreddersydd og strukturert veiledning under og etter undervisning. Grunnleggeren av TASC er tidligere Cisco topp og tidligere key-note Speaker under Nordic Edge, Bas Boorsma.
 

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer