Ny organisering av Stavangerregionen Europakontor

Greater Stavanger sin rolle som vertsorganisasjon og daglig ledelse for Stavangerregionens Europakontor i Brussel avsluttes per 1. juli.

Dette skjer etter vedtak i styret hos både Greater Stavanger og Stavangerregionens Europakontor.


"Europadimensjonen i Greater Stavanger sitt arbeid har alltid vært sterk og derav også eierskapet og engasjementet for å skape europeiske muligheter for næringsregionen her hjemme. Vi er svært stolte av det regionen har oppnådd gjennom Europakontoret og de ringvirkninger det har gitt for regionen, blant annet knyttet til Smartby-satsingen.", sier adm dir i Greater stavanger, Kristin Reitan Husebø. 


Greater Stavanger har siden stiftelsen av Stavangerregionens Europakontor 17. april 2012 hatt ansvar for daglig ledelse og hjemmesekretariats-funksjoner mens faglig ledelse har vært i Brussel. Før det var Europakontoret et prosjekt drevet av Greater Stavanger med en konsulentbasert tjeneste i Brussel.


Greater Stavanger er i en situasjon hvor fremtidig modell for samarbeid om regional næringsutvikling er oppe til vurdering. Med dette som bakgrunn frikobles derfor de to organisasjonene. Rogaland fylkeskommune overtar formelt ansvaret som ny vertsorganisasjon fra 1. juli. Ansvaret for daglig ledelse overføres til direktøren ved Europakontoret, Runa Monstad. 


Ny Direktør 
Runa Monstad er ansatt som ny direktør i Brussel fra 1.mai 2020. Som ny direktør vil hun ha helhetlig ansvar for virksomheten – dvs. både daglig og faglig ledelse. I tillegg til direktøren består kontoret i Brussel av en europakoordinator og en trainee.  


Rogaland fylkeskommune ny vertsorganisasjon
Den 28. april vedtok fylkestinget at Rogaland fylkeskommune vil overta rollen som vertskontor for Stavangerregionens Europakontor. I sin innstilling til saken skriver Fylkesrådmannen:  «Dette vil kunne øke organisasjonens kompetanse og aktivitet innen internasjonalisering og europapolitikk». Han erkjenner videre at det er en naturlig oppgave innen fylkeskommunens næringspolitiske aktiviteter å bidra til samordning av europaarbeidet i regionen. 
Rollen som vertsorganisasjon vil typisk innebære ansvar for oppgaver som: mobilisering til deltakelse i prosjekter, strategiske nettverk og initiativ, tilrettelegging av aktiviteter, seminarer og møter i Stavangerregionen samt fungere som norsk "mororganisasjon".


Tirsdag 12. mai vedtok også styret i Stavangerregionens Europakontor å godkjenne Rogaland fylkeskommune som vertsorganisasjon. Fylkeskommunen overtar rollen som vertsorganisasjon pr 1. juli 2020. 


Fortsatt samarbeid med Greater Stavanger
Båndene mellom Greater Stavanger og Stavangerregionens Europakontor har vært tette siden ARNE prosjektet, som var forløperen til Greater Stavanger, ble etablert i 1999. 


 "Vi er i en brytningstid næringsmessig, med nødvendig omstilling fra svært høy avhengighet av olje og gass til mer fornybare næringer og et bredere næringsgrunnlag. Koblingen til Europa og europeiske muligheter er essensiell i dette arbeidet. Det er derfor viktig at europadimensjonen i næringsutviklingsarbeidet til Greater Stavanger opprettholdes." sier Husebø. 
Greater Stavanger legger derfor opp til å tre inn som medlem i Europakontoret som en overgangsordning til ny organisering av regionalt samarbeid om næringsutvikling er avklart. 
 

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer