Stavanger-regionen ble ikke rammet hardere enn resten av Norge av Covid 19-effektene

Likevel ventes nedgangen i petroleumsinvesteringer i 2021 å ramme næringslivet i regionen hardere enn resten av landet, sier en fersk rapport.

Rapporten er utarbeidet av Knut Vareide fra Telemarksforskning på oppdrag fra Greater Stavanger.

– Tallene viser at koronakrisen ser ut til å ha rammet medlemskommunene til Greater Stavanger i samme grad som resten av landet når det gjelder arbeidsledighet, sier May Endresen, konstituert leder av Greater Stavanger.

Så langt har det ikke kommet noen økning i antall konkurser, verken i Stavangerregionen eller på landsbasis. Det har heller ikke vært påfallende nedgang i bygging av boliger.

Venter nedgang i 2021 – for Rogaland

Tiltakspakkene fra regjeringen for å stimulere til å sette i gang prosjekter som kan bidra til å opprettholde aktiviteten til leverandørindustrien fungerte, og flere planer for utbygging og drift ble lagt fram som en følge av tiltakspakkene.

Det ventes likevel at petroleumsinvesteringene får en nedgang på 10 prosent i 2021 (SSB), noe som trolig vil ramme Stavanger-regionen hardere enn resten av landet, fordi så mange arbeidsplasser her er avhengige av petroleumssektoren.

Nedgangen rammer maritim sektor

– De som på kort og mellomlang sikt vil ha det mest krevende er maritim sektor og riggselskapene. Det er overkapasitet og svært vanskelig marked både for skip og borerigger, sier mulighetsutvikler i Greater Stavanger, Birger Haraldseid.

– Litt av dette skyldes at Oljeselskapene nå har prioritert å rette tilgjengelig kapital inn mot prosjekter som ble muliggjort av tiltakspakkene, dermed har de mindre tilgjengelig kapital til leting. Slik at på norsk sokkel kan en hevde at feltutvikling har fortrengt leting, sier Haraldseid.

Les hele rapporten fra Telemarksforskning her.

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer