Stor suksess for første kull i Ocean of Opportunities

I slutten av oktober ble investordagen i vekstprogrammet Ocean of Opportunities gjennomført og det markerte også avslutningen for bedriftene i årets kull. Flere av selskapene har i løpet av programmet sikret seg investorer og i januar er det klart for ny runde med vekstprogrammet.

-Flere av selskapene har allerede i programperioden sikret seg investorer, som gir dem tilgang til kapital for videre vekst. Vi ser fram til de videre prosessene og har store forventninger til at investorene som deltok på arrangementet vil bidrar med kapital, slik at næringen får tilgang til løsningene fra disse innovative bedriftene, sier administrerende direktør i Blue Planet AS, Eivind Helland.

Denne uken presenterte selskapene seg for en stor gruppe investorer i Måltidets Hus i Stavanger, med påfølgende B2B-møter mellom selskapene og potensielle investorer. Ocean of Opportunities tilbyr vekstbedrifter innen havbruksnæringen tilgang til kunder, investorer og de store industriaktørene i næringen. Ti selskaper ble tatt opp i det seks måneder lange programmet våren 2018. 

FishGLOBE er et av selskapene som har deltatt og har hatt stor nytte av programmet.  

-Både programmet som helhet og enkeltpersoner om har drevet programmet har bidratt til at vi har fått en meget positiv utvikling i selskapet det siste året.  I programperioden har selskapet gått fra å være en gründerbedrift til å signere første kontakt på leveranse av et fullskala, lukket postsmolt anlegg. Videre har vi fått tilgang på en mentor som har bidratt i forhandlinger med kunde, leverandører og ikke minst hjelp i forbindelse med tilførsel av ny kapital fra en ekstern investor som har sikret finansiering av anlegget. Som deltaker i programmet har vi deltatt på nyttige og inspirerende samlinger med interessante temaer og dyktige foredragsholdere. Programmet har også bidratt til å bygge nye strategisk viktige relasjoner for selskapet. Vi setter stor pris på samarbeidet gjennom OOO programmet og håper vi kan videreføre de gode relasjonene vi har etablert med programmets ledelse, sier Tor Hellestø i FishGLOBE AS.

Over jul er det klart for ny runde med Ocean of Opportunities.

-Det har vært en spennende reise for bedriftene gjennom deltakelse i årets program. De har fått anledning til å jobbe tett med den etablerte industrien, jobbet med eksperter på patentering, salg og markedsføring og lært av gründere som har lykkes hvilke muligheter og fallgruver de vil møte i en vekstfase. Interessen for deltakelse i Ocean of Opportunities 2019 er allerede stor. Vi har fått en rekke henvendelser om tidspunktet for oppstart, og vi vil lansere neste års Ocean of Opportunities i januar 2019, sier prosjektleder, Andreas Heskestad i Greater Stavanger.

Følgende selskaper har deltatt i Ocean of Opportunities 2018: 

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer