Verdens Energibyer (WECP)

Stavanger har siden vært med i WECP (World Energy Cities Partnership) for å samarbeide om kunnskap og utveksling internasjonalt. Nettverket består i dag av 19 energibyer over hele verden.

Målsettingen med deltakelsen i WECP har vært å sikre regionen gode internasjonale kontakter for næringsutvikling, samt bidra til erfaringsutveksling på politisk og administrativt plan med energibyer som har tilsvarende utfordringer som vår region. Deltakelsen har også gitt mulighet for internasjonal markedsføring av Stavangerregionen som etableringssted, og har gitt rom for utvikling av samarbeidsarenaer for både universitet og forskningsinstitusjoner. Gjennom deltakelse i WECP har regionen kunne promotere og informere om de områder der Stavangerregionen mener å ha særskilt kompetanse som kan ha interesse og relevans for markedet i flere av de andre byene. WECP representerer et unikt nettverk, med mange muligheter for å knytte regionale institusjoner til internasjonale aktører.

Stavanger var en av initiativtakerne til WECP i 1995, og ordfører Christine Sagen Helgø har ledet nettverket i to år og er nå styremedlem. Greater Stavanger er norsk sekretariat og ivaretar den løpende kontakten med nettverket. 

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer